Jak zvládat konflikty, emoce a přenos

ve vztazích Praha

 

Termín se připravuje

Jak na konflikty, emoce a přenos ve vztazích?

 

Ze zakoušení citů se naše Já proměňuje, vztahy nás obohacují, ale zároveň nám i "něco" berou. Co je to, co nás do vztahu láká a zároveň od vztahu zrazuje?  Co se ve vztazích děje? Proč se stává, že po krásném a romantickém úvodu se začneme topit ve svých zraněních a méněcennostech nebo si držíme odstup a vnímáme chlad, prázdnotu a vztah nás přestane uspokojovat? Láska je rozporuplná věc. Na jedné straně usiluje o sjednocení a nechává splynout s milovaným člověkem, na druhé straně v sobě nese vymezující odpor a vzdor. Umíme s ním zacházet? 

 

Abychom mohli poznat, kdo jsme, potřebujeme procházet různými vztahy, protože díky odrazu ve vztazích (zrcadlení), získáváme zpětnou vazbu o prožívání toho „kdo jsme“, jaká je naše osobnost a kde jsou naše hranice. Učíme se, co se nám líbí, co se nám nelíbí, poznáváme své hodnoty a hodnoty ostatních lidí, učíme se vymezit a snažíme se o to, aby se lidé k nám chovali tak, jak bychom si přáli a jak o sobě smýšlíme.

 

Konflikty ve vztazích jsou jedním z nejčastějších témat, se kterými se ve své práci setkávám, a proto na tomto kurzu budeme mluvit o vztazích z hlediska svého osobního vývoje.

 

Na 3hodinovém kurzu si odpovíme na otázky:

 

  • Jak funguje podvědomí ve vztazích?
  • Jak pracovat s emocemi, které ve vztahu prožíváme? (lítosti, sebeobviňování, chlad, agrese….).
  • Jak zastavit kolotoč konfliktů a z nich plynoucích emocí.
  • Jak být ve vztahu vědomě sám sebou?
  • Co je to za sílu, která nás nutí neustále procházet bolestnými vztahy.
  • Proč po vztazích tak mocně toužíme?
  • Jak nás ovlivnila výchova a převzaté vzorce chování?

 

Potřeba navazovat vztahy je základní životní potřebou, kterou neovlivňujeme vůlí, a která se vymyká logickému uvažování.

 

Pokud je proces procházení vztahy nevědomý, pak se tento základní pud projektuje do vnějšího světa a člověk se dostává do vleku toužení a věčného kolotoče uspokojování této tužby a do toho vznikajících konfliktů a emocionality, která s tím úzce souvisí. Jestliže nás vztahy neuspokojují, odcházíme do dalších vztahů, které nás znovu neuspokojí a dál se bude točit vztahový kolotoč a budeme znovu konfrontováni se stejnými prožitkovými stavy, dokud je nějakým způsobem nezpracujeme.   

 

Čím více si začneme uvědomovat, co se ve vztahu děje, začneme si uvědomovat procesy, co na nás působí, naučíme se poznávat svou vlastní osobnost v projekci působících sil, uvědomíme si, že dostáváme od vztahu mnohem víc, než jen to, aby nás vztahy „uspokojily“ a „naplnily“. Začnete vidět ve vztazích hlubší rozměr, který vás dovede k hlubší spokojenosti

tel 704799892

Naučmese.cz - přihláška

 

Objednávka