nlp

Jak s námi zhubnete? Jednou z metod je Neurolingvistické programování - NLP

 „ Nejhorší je, když myslíš, že víš.… " neznámý autor

Je pochopitelné, že kdo tento název nikdy neslyšel, může v něm vzbuzovat nedůvěru. Takto funguje naše mysl na základě svých dosavadních zkušeností. Ale kdo se podívá podrobněji, zjistí, že je to metoda velmi zábavná a velmi užitečná především v sebepoznání a poznání své vlastní mysli a otevře dveře k rozvoji sebedůvěry a lepší komunikaci nejen se sebou, ale i s vnějším světem.  Pomáhá rozvíjet emoční inteligenci, vědomí a vyšší využitelnost mozkové kapacity. Název neurolingvistické programování, zkráceně NLP je umění komunikace, schopnost zkoumat způsob myšlení, způsob komunikace s vnějším světem, ale především sami se sebou. Odhalíme programy v mozku  - jejich neuronové spoje bránící hubnutí a změníme je!

Samotný název NLP naznačuje s čím a s jakými prvky tento systém pracuje. Zabývá se nervovým systémem, smyslovým vnímáním, prací mozku, Jak funguje mozek, jak se promítá jeho fungování do běžné reality člověka.

NEURO - týká se nervového systému - nervové soustavy a mozku. Vzhledem k tomu, že využíváme jen malý zlomek naší mozkové kapacity, pak tato oblast skýtá obrovské zdroje a rezervy, které můžeme aktivovat a převést v každodenní život. Rozvíjí se vnímavost, emoční inteligence a tím jsme schopni ovládat i naše reakce a měnit svou každodenní realitu. NLP skýtá možnost vyvázat se z každodenních rutinních vzorců chování, které provádíme nevědomě a nastartovat vědomé životní změny.

Od dětství si osvojujeme různé návyky, různé reakce, které máme uloženy v nevědomé části mysli. Některé návyky jsou užitečné, ale mnoho z nich nám škodí, aniž bychom si to uvědomovali. Jakmile si začneme uvědomovat své chování, své myšlení, začneme objevovat svůj vnitřní svět a poznáváme, jak můžeme ovlivňovat výsledky ve svém každodenním životě. V programu vědomé hubnutí je objevení tohoto světa obzvláště důležité, protože to, jak se stravujeme, které potraviny vybíráme, jak k jídlu přistupujeme velmi významně ovlivňuje naše tělo, jeho zdraví a v návaznosti na to i naši náladu a spokojenost se sebou samotnými.

LINGVISTICKÉ - vše, co se vztahuje ke komunikaci vnitřní i vnější (informace - jazyk řeči, těla). Jazyk, dorozumívání, mluvení, komunikace, pochopení - úzce souvisí s myšlením, které je řídícím prvkem naší existence a pomocí kterého si vytváříme vlastní životní realitu. A právě jazyk a myšlení je nástroj sloužící k programování.

PROGRAMOVÁNÍ - programátorem svého života jsme my sami, naše myšlení, náš jazyk. Je důležité si právě tento fakt uvědomit a převzít za svůj život plnou zodpovědnost a nepřenechávat vedení a řízení sebe sama ostatním. Jaké vzorce myšlení, jaký jazyk - tedy způsob komunikace používáme, tak vypadá naše sebeprogramování a tím i naše životní realita.

 

UVĚDOMĚNÍ JEDINEČNOSTI

Jestliže objevíme v sobě svou jedinečnost, svou výjimečnost a unikátnost a budeme si jí vážit a projevovat ji, pak začneme vnímat a uvědomovat si i jedinečnost druhých. Dokážeme pochopit chování druhých a jsme schopni pak akceptovat i jejich výjimečnost. Sebepoznání pomáhá odpouštět sobě a tím i druhým. Je tedy potřeba se ponořit do vlastního nitra, objevit své vlastní jedinečné zdroje.

V naší mysli si vytváříme vlastní myšlenkové mapy, které přecházejí v řeč vnitřní i vnější. Každý používáme své filtry vnímání, skrz které vidíme svět. Tyto filtry a mapy mají různý charakter a podle toho se lidé různí svým typem:

..........ale to už bude předmětem kurzu VĚDOMÉ HUBNUTÍ

 


tel: 704 799 892      Napište mi

                                                                OBJEDNÁVKA

Lajkněte náš web a získejte 5% slevu. Více na dárek/sleva