Ochrana osobních údajů

Shromažďování a využití osobních údajů

Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Poskytnutím údajů v objednávkách nebo prostřednictvím kontaktních formulářů zákazník dává souhlas k jejich uchování fyzickou osobou Květuší Exnerovou, IČO: 74318497 a to po dobu do odvolání jeho souhlasu – odhlášení z databáze. Veškeré údaje získané od zákazníků slouží výhradně pro vnitřní potřebu a nejsou poskytovány třetím stranám.

Zabezpečení osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou uloženy bezpečně a jsou chráněny před neoprávněnými osobami, zneužitím či zveřejněním. Vaše údaje jsou v bezpečí na počítačových serverech v kontrolovaném a chráněném prostředí, zajištěné nejmodernějším hardwarem a softwarovými systémy na ochranu dat.

Právo na vymazání z databáze

Poskytovatel svých osobních údajů má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Květuše Exnerová se tímto zavazuje nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje z databáze vymazat. Žádost o vymazaní platí zasláním žádosti kontaktním formulářem nebo kliknutím na odkaz: Napište mi

Pravidla a podmínky použití

Veškeré materiály publikované na stránkách www.vedomehubnuti.cz jsou chráněny autorským zákonem 121/2000 Sb. Žádná část webových stránek nesmí být kopírována a zpřístupněna veřejnosti bez písemného souhlasu majitele, pokud není výslovně uvedeno jinak. Nepovolené kopírování textů a to i jejich částí bez písemného svolení autora, je závažným porušením autorských práv a je po právní stránce trestné.

Obsah webových stránek může být kdykoliv změněn.

Máte-li dotaz nebo připomínku, týkající se pravidel, podmínek či ustanovení na našich www stránkách, obraťte se prosím v konaktním formuláři nebo klikněte na odkaz:
Napište mi

Květuše Exnerová si vyhrazuje právo toto Prohlášení o ochraně osobních dat v případě potřeby aktualizovat či měnit. Jakékoli změny budou neprodleně oznámeny na této stránce. 

Poslední aktualizace: 16. 10. 2014